slider_image

Nejlepší možnost
pořízení na trhu!

Využijte výhody bezstarostného a kvalitního nápojového systému! Barely (19l) s pramenitou vodou Vám přivezeme do druhého dne až k Vám zdarma. Přidejte se k trendu a pořiďte si barelový systém do Vaší kanceláře či provozovny - buďte IN :)

Více
slider_image

Stále čerstvá voda!

Stálý přísun čerstvé vody, která je upravena pomocí kvalitních carbonových filtrů. Paušální náklady, ale neomezená výtočnost a využití. Žádné starosti se servisem, vše řešíme za Vás. Jako bonus máte k dispozici perlivou vodu, která se stává trendem na českém trhu.

Více
slider_image

Srazte stávající náklady
za nápoje na kolena!

Kvalitní carbonové filtry amerického výrobce 3M Vám zajistí stálý přísun čerstvé vody za minimální náklady. Kvalita je prověřena mnoha tisíci klienty po celém světě. Nenáročná instalace a dlouhodobá úspora a přínos. (tyto filtry instalujeme do každého našeho přístroje POU )

Více

Vylepšení sodobaru: tuning, II. Část

Datum 09.04.2015

V minulém dílu článku o tuningu sodobarů jsme zmínili pouze první z možností, tu se kterou přichází běžný uživatel do styku nejčastěji, a to napojení výlevkové vaničky v sodobaru na odpadní potrubí vodovodního řádu ke kterému je sodobar připojen. Díky této úpravě získáte jistotu, že vanička sodobaru nikdy nepřeteče.


Prosvěcování přítoku vody UV lampou
Voda vtékající do přístroje z vodovodního řádu je již na vstupu prosvěcována ultrafialovým světlem. Toto vybavení ocení ti uživatelé, kterým záleží na mikrobakteriální čistotě vody upravované v sodobaru. Pro bakterie a viry je ultrafialové světlo smrtící. Voda prosvícená UV zářením je zbavena potenciálních mikroorganismů a bez dalšího rizika můžeme být sodobarem dále upravována vícestupňovou filtrací. Jako médium se ve filtru používá aktivní uhlí. Díky této předběžné očistě vody nemůže hrozit uchycení a přežívání choroboplodných zárodků uvnitř filtru. Filtry jsou navíc doplněny o nano-stříbro, které podobně jako UV záření znemožňuje přežívání a množení mikroorganismů.


Zdvojení ochrany před „samovolným vytečením sodobaru“
Váš sodobar může stát na vzácné podlaze, nebo v zástavbě kancelářské techniky, v blízkosti elektrického rozvaděče či na stole, kam se často odkládají notebooky, telefony a důležité písemnosti. Ve všech těchto případech by nenadálá nehoda („samovolné vytečení“, které hrozí každému zařízení připojenému na vodovodní řád) mohla způsobit mnoho nežádoucích komplikací. Pro tyto případy doporučujeme zdvojení ochrany. Waterblock je mechanické pojistné zařízení proti úniku vody. Používá speciální stlačené tablety, které po styku s vodou okamžitě zvětší objem a tím utěsní přívod vody. Podobným způsobem je zařízení citlivé na vodu, která by se vyskytla na dně přístroje.
Waterblock je možné v sodobaru instalovat na dvě místa, na dno přístroje, kde pohltí případnou vlhkost a současně také do přítokové přípojky, kde zastaví průtok vody pokud vzroste nad 10l.


Průběžná desinfekce přístroje ozónem
Permanentní generátor ozónu je zařízení které se zapojí do nitra sodobaru a každý den ve stejnou hodinu vyplní dutiny přístroje plynem O3 (ozónem). Ozón je přírodní plyn a běžně vzniká v ovzduší při bouřce. V koncentrované podobě je ozón nejsilnějším přírodním desinfikátorem. V případě, že by se kdekoli v přístroji uchytila nějaká bakterie, je do 24 hodin tímto plynem spolehlivě zničena.


Průtokové měření spotřeby vody
Pro dokonalou kontrolu je možné do přístroje instalovat měřič přítoku a odtoku vody. Díky tomu jste schopni nejen předejít rizikům vyplývajícím ze zapojení sodobaru, ale získáte i přehled o tom, který sodobar vydává nejvíce vody. Přetěžované přístroje pak můžete nahradit odolnějšími typy, nebo jim ulevit lepším rozložením zátěže. Jak můžeme vidět, cest k vylepšení sodobarů je celá řada. Technologie sodobarů patří mezi intenzívně rozvíjené oblasti trhu a to zejména proto, že si stále více lidí uvědomuje význam kvality pitného režimu na pracovišti, potřebu zdůraznit svou prestiž a v neposlední řadě je tento vývoj pozitivně ovlivněn zveřejňováním studií o kvalitě různých běžně požívaných vod. Díky uživatelům pro které jsou zdraví čistota a prestiž zásadní, nachází tato špičková zařízení své uplatnění i v České republice.

Za redakci Sodobary.com, 
Libor Jirka

Články jsou přebírány z webu sodobary.com.


;